Historia

Zgodnie z definicją, in vitro (łac. w szkle), jest funkcjonowaniem poza organizmem teatru instytucjonalnego, a więc „praca z żywymi komórkami wyizolowanymi z organizmu macierzystego”.

Scena InVitro (poczatkowo nazwana Sceną Prapremier InVitro) działa od 2007 roku w Centrum Kultury w Lublinie oraz jako Fundacja Sceny InVitro.

InVitro zaprasza do współpracy najciekawszych reżyserów młodego pokolenia, a także uznanych już reżyserów, dramaturgów i aktorów, którzy mierzą się z nieprezentowanymi wcześniej w Polsce tekstami. Jest to nowatorski i niespotykany dotąd profil teatralny tworzący, wraz z artystami z całej Polski, siatki współpracujących ze sobą scen wymieniających się repertuarem. Pomysłodawcą i dyrektorem Sceny Prapremier jest reżyser teatralny Łukasz Witt-Michałowski, Prezes Fundacji Sceny InVitro.
Honorowy patronat nad Sceną Prapremier InVitro objęli Prezydent Miasta Lublin oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.