Przemysław Buksiński

Aktor dramatu – ( egzamin eksternistyczny ZASP 2012), absolwent Animacji Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajecia z Warsztatów Teatralnych na wydziale Pedagogiki i Psychologii (AiMK) UMCS, Warsztaty Teatralne w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie oraz Warsztaty Improwizacji Teatralnej w całym kraju. Twórca grupy improwizacji teatralnej „No Potatoes”.