Jarosław Tomica

Ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowi­cza w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej. Grał w Te­atrze Lalek Banialuka i w Lubelskim Teatrze Lalki i Aktora, z którym był związany dwanaście lat. Razem ze spektaklami Teatru Provisorium i Kompanii Teatr, której jest współzało­życielem, zagrał w większości państw europejskich, USA, Japonii, Korei, czy Egipcie odnosząc wszędzie wielki sukces.