Ilona Zgiet

Absolwentka PWST w Warszawie. Aktorka, reżyserka.
Od ponad trzydziestu lat związana z Teatrem H.Ch. Andersena w
Lublinie. Współpracowała i współpracuje z innymi teatrami lubelskimi.
Laureatka wielu nagród teatralnych.