Wojtek Kaproń

Choreograf, tancerz, aktor oraz pedagog. Absolwent Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie  – kierunek animacja kultury (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) o specjalizacji teatr (reżyser małych form teatralnych) jak również Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Wydział Filozoficzny – animacja kultury. Od 1998 uczestnik warsztatów tańca w Polsce i za granicą: technika releasing, contact improvisation, body conditioning, BMC, polska technika tańca współczesnego i improwizacja. Uczestnik i finalista wielu konkursów ogólnopolskich międzynarodowych w tańcu towarzyskim. Od 2001 r. tancerz Lubelskiego Teatru Tańca. Współpracuje przy organizacji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, Forum Tańca Współczesnego oraz wielu projektów Międzynarodowych.  Od 2003 r. jest współorganizatorem i nauczycielem Otwartych Warsztatów taneczno-kondycyjnych w Centrum Kultury w Lublinie. Wykłada technikę tańca współczesnego, kompozycję oraz dramaturgię w ruchu. Zasada ruchu o charakterze dwuwarstwowym (połączenie releasingu z wykorzystaniem układu mięśniowego), podporządkowana impulsowi motorycznemu w kierunku – środek – przestrzeń zewnętrzna. Zajmuję się również kompozycją, choreografią oraz praca nad rozwojem fizycznym ciała. Sympatyk naturalizmu w teatrze i w tańcu. Współpracował przy projektach artystycznych z CIE Stanisław Wiśniewski, W&M Physical Theatre. Występował ze swoimi spektaklami na ważnych festiwalach w Polsce i na Świecie: Nowy Jork, Berlin, Calgary, Helsinki, Witebsk, Mińsk, Kijów, Madryt, Bruksela, Londyn, Bukareszt, Tibilisi, Gratz, Paryż, Lyon, Kolonia, Hannover, Lipsk itd. Laureat II nagrody na konkursie Das Beste Deutsche Solo w Lipsku, finalista międzynarodowych konkursów teatru tańca, m.in. na 20 Międzynarodowym Konkursie Choreografii w Hanowerze, X International Competition w Stutgarcie. W swojej artystycznej karierze stworzył spektakle „Kosmos”, „Closer”, „Hello Kitty” oraz „Body” jak również wiele akcji performatywnych i choreografii. Pracuje z  Teatrami dramatycznymi, zarówno jako aktor jak i choreograf. Współpracował z reżyserami takimi jak: Joanna Lewicka, Łukasz Witt – Michałowski, Paweł Passini, Daniel Adamczyk. Wyróżniony Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na rzecz miasta (2005 r., 2011 r.,2017 r.) oraz Marszałka Województwa Lubelskiego 2015 r.)